Other

Møte om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon 5. mai

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 5. mai for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon kan fungere bedre enn i dag.

Møtet avholdes i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Energimyndighetene registrerer en økende interesse for ulike frivillige ordninger for miljøsertifisering, og er opptatt av hvordan dette kan påvirke ulike aktørers valg av energiløsninger. Opprinnelsesgarantier blir brukt som dokumentasjon på bruk av fornybar energi i noen av disse sertifiseringene. 

Hensikten med møtet er å få belyst problemstillinger knyttet til opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon ved å la berørte aktører bidra med informasjon og forslag til forbedringer. 

Olje- og energidepartementet gjør også oppmerksom på at Europakommisjonen har fremmet forslag til revidert regelverk for perioden etter 2020, og dette er nå til behandling i EU. Forslag til nytt regelverk kan være relevant for diskusjonen, men det følges opp i en parallell prosess og er ikke ment som hovedtemaet for dette møtet. Departementet har hatt regelverket på tidlig høring. Skriftlige innspill til kan leses her. 

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Tidspunkt: 5. mai 2017 kl. 09.00-13.00 

Påmelding kan skje på e-post til Heidi Lundberg:  hel@oed.dep.no innen onsdag 25. april. 

Endelig program vil bli sendt ut senere.

To Top