Hyresgästföreningen ifrågasätter miljonrullning

Hyresgästföreningen begär förhandling med AB Alingsåshem efter att dess styrelse och ägare fattat beslut om att

– förtidsinlösa krediter till en kostnad av minst 70 miljoner kronor, samt

– skapa en situation där fallskärm för tidigare vd utlöses trots att det sedan tidigare funnits en samförståndslösning innebärande att inget vederlag ska utgå om uppdraget upphör i september 2018.