Succé för kommunens bygglovsbil

Närmare 200 personer tog chansen att träffa bygglovshandläggarna för att få tips och råd när bygglovsbilen under hösten gjorde sin första turné. Initiativet har målet att underlätta framför allt för de som bor på landsbygden inför en bygglovsansökan.