Tekniska verken fasar ut kol och fossil olja

I november 2017 fattade Tekniska verkens styrelse beslut om att bolaget inför eldningssäsongen år 2021 ska sluta elda kol och fossil olja i sin kraftvärmeproduktion. Beslutet gäller ett klimatmässigt normalt år, vilket innebär att de pannor som idag eldas med kol och fossil olja behöver konverteras, en investering som beräknas uppgå till 200 miljoner kronor.